خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

سبز ایستاده ایم

به یاد ستار بهشتی
به یاد میرحسین موسوی
به یاد مهدی کروبی
به یاد تمامی یاران سبز
به یاد کسانی که این شب ها و روز ها در زندان هستند
به یاد 350 اوین
به یاد زندان رجایی شهر
به یاد سبز های گمنام
به یاد روز های سبز
به یاد ...
سبز ها ایستاده اند...

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.