خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اسفند ۲, سه‌شنبه

خدایی مردم ایران ساخته شدند برای غر زدن و عمل نکردن.

مردم ایران ساخته شدند برای غر زدن!
میرحسین بیانیه میداد میگفتن این میخواد مردم رو به کشتن بده.
میرحسین بیانیه نمیداد میگفتن با حکومت دستش توی یه کاسه است!
میرحسین رهبری رو قبول نکرد میگفتن میخواد خیانت کنه.
میرحسین دعوت میکرد به حضور در خیابان! میگفتن این خودش پاش گیره توی اعدام های 67
میرحسین دستگیر شد! گفتن رهبری نداریم!!!
شورای هماهنگی اومد! گفتن ما قبولش نداریم!
باز میگیم چرا نمیاید یه کاری کنیم!
میگن رهبری نداریم!
رضاپهلوی حرف میزنه! میگن تو خودت دیکتاتور زاده ای!
رضاپهلوی حرف نمیزنه! میگن اینم باج گرفته ساکت شده!
مجتبی واحدی حرف میزنه! میگن این جوونه موضعش تنده به درد نمیخوره!
مجتبی واحدی حرف نمیزنه! میگن اینا ترسو هستن!
اردشیر امیر ارجمند میگه بیاید خیابون میگن ما راهپیمایی سکوت نمیخوایم!
میگه خوب بیاید بالای پشت بوم الله و اکبر و مرگ بر دیکتاتور بگید!
میگن ما میخوایم یه شعار دیگه بدیم!
میگن سوت بزنید میگن بلد نیستیم!!!
آخر سر هم زبون این ملت از همه دراز تره که چرا ایران آزاد نمیشه و تونس تونست!

اگه دروغ میگم بگید دروغه!

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.