خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

رفتار خصمانه ستاری،مدیر دفتر پیرعباسی با دکتر مهدی خزعلی

دکتر مهدی خزعلی امروز یکشنبه هفتم اسفند از زندان اوین به شعبه 26 دادگاه انقلاب منتقل میشود تا حکم صادره علیه خود را بخواند تا لایحه خود را برای دادگاه تجدید نظر آماده نماید.وقتی وارد شعبه 26 دادگاه انقلاب میشود با برخورد خصمانه ستاری مدیر دفتر شعبه بیست وشش مواجه می شود تا حدی که وکلا و متهمین دیگری که در آنجا بوده اند از این رفتار خشن متعجب میشوند.

دکتر خزعلی حکم خود را که توسط قاضی پیر عباسی ماه گذشته صادر شده است را میخواند و برای نکته برداری از حکم خود تقاضای کاغذ و قلم میکند که اینبار نیز ستاری با رفتار پرخاشگرانه از دادن کاغذ و قلم امتناع میورزد
مهدی خزعلی که به شدت ضعیف شده است به رفتار ستاری اعتراض میکند که اگر قرار است من به حکم خود اعتراض کنم نیاز به کاغذ و قلم دارم و این از حقوق یک متهم است که ستاری بر رفتار خشن خود ادامه میدهد و موجب تشدید وخامت حال عمومی وی میشود.
دکتر مهدی خزعلی که توسط ماموران زندان اوین به دادگاه منتقل شده بود در اعتراض به رفتار ستاری برای خروج از جای خود بلند میشود که در این هنگام بر اثر شدت ضعف حال عمومی به زمین میخورد و سرش با کف اتاق برخورد میکند که ماموران بلافاصله او را از زمین بلند میکنند تا از بروز حادثه ای ناگوار جلوگیری شود.سپس دکتر مهدی خزعلی به زندان منتقل میشود.
لازم به یادآوری است که امروز 49 روز از اعتصاب دکتر مهدی خزعلی میگذرد.پیشتر احمد منتظری طی نامه ای از ایشان درخواست نموده بود که به اعتصاب خود پایان بخشد و ایشان پاسخ گفته بودند:شاید شهادت من باعث شود که بساط دادگاههای بی قانون انقلاب برچیده شود.
رفتار و عملکردِ ستاری مدیر دفتر شعبه 26دادگاه انقلاب مهر تاییدی بر سخن هفته قبل مهدی خزعلی بود که دادگاههای انقلاب بر بی قانونی سیر میکنند.

1 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

ناشناس گفت...

سلام

خدا خودش به این استوره شرف و پایمردی توان بده .

به والله شیعه علی نیست مگر امثال این بزرگمرد.

شک نکنید که امروز دست سپهسالار کربلا نگهدار و حامی این عزیز است .

الهم فک کل الاسیر

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.