خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه

خبر بد!

"با عرض تآسف " باید بگم یکی از تلخ ترین خبرهای زندگیم به من داده شد. یکی از دوستانمون امروز برادر عزیز و پدر عزیزش رو از دست داده
برادر ایشون در بند جنایتکاران رژیم بود و در زندان از دنیا رفت :(
پدرشونم بر اثر شنیدن این خبر تلخ از غمش از دنیا رفت...
دوست عزیزمونم حالش خوب نیست. واسش دعا کنید
خامنه اـی پـست فطرت
یه روز انتقام همه رو ازت میگیرم.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.