خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

استــــقبال بزرگــــــــــ

اصغر فرهادی در سکوت کامل خبری تا ساعاتی دیگر عازم تهران خــواهد شد

از فرانسه خبر رسیده، مسئولین ارشاد علی رغم فشردگی کار فرهادی در پیش تولید فیلم جدیدش، وی را محترمانه به ایران فرا خوانده اند تا سو تفاهم "خود تبعیدی" او برایشان پیش نیاید. این در حالیست که مسئولین از اعلام خبر حضور فرهادی در تهران برای ممانعت از استقبال گسترده مردمی جلوگیری کرده اند و این سفر در سکوت کامل خبری خواهد بود. کارگردان جدایی .... ساعت 14:15 با پرواز 732 ایران ایر از طریق فروگاه اورلی پاریس به تهران سفر خواهد کرد و بنا بر اطلاعات قبلی این پرواز قرار بود ساعت 22:25 جمعه 19 اسفند بوقت محلی وارد تهران شود ولی خبر جدیدی که در سایت ها درج شده مبنی بر اینکه پرواز آقای فرهادی در ساعت 23.55 بروی فرودگاه برزمین مینشند این تاخیر برای آمادگی نیرهای انتظامی برای برخوزد با استقبال کنندگان ایجاد شده.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.