خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

گفتن نگید.


به استثنای مطالبی علیه استاد موسیقی
وزارت ارشاد انتشار مطلب درباره استاد محمد رضا شجریان را ممنوع کرد
____________________________________________________
منابع مطبوعاتی از داخل ایران می گویند، وزارت ارشاد انتشار مطلب، خبر و یا تصویر از استاد شجریان را ممنوع کرده و تنها اجازه انتشار مطلب علیه این استاد موسیقی سنتی ایران را می دهد.

به گفته این منابع، نماینده وزارت ارشاد در تماس با جراید اعلام كرده كه نشریات اجازه انتشار مطلب درباره شجريان را نمی دهد. این نماینده دولتی، شجریان را معاند خوانده و انتشار مطلب درباره او را "تبليغ عليه نظام" محسوب کرده است.

با این حال انتشار مطلب علیه این استاد موسیقی بلااشکال دانسته شده است.

آقای شجریان پیش از این در مصاحبه های مختلف، از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کرده است.

لازم به ذکر است خواسته اند این موضوع رسانه ای نشود!
 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.