خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

پیشنهاد هایی برای فردا 22 خرداد 90

دوستان اینجا جا داره چند تا از چیزایی که تجربه ثابت کرده خیلی موثر هستند رو جا داره که یاد آوری کنم.

  1. ترساندن حریف و پا کوبیدن پای کوبیدن یکی از کارهایی بود که جمعیتی که با هم بودند با کوبیدن پا بر روی زمین صدایی ایجاد میکردند که لرزه به دل نیرو های سرکوب می انداخت. پس هنگامی که جمعیتمان به 30 40 یا بیشتر رسید شروع به پا کوبیدن کنیم.
  2. یکی دیگر از کارها این بود که کسانی که نیرو های سرکوب میخواهند بازداشت کنند را آزاد کنیم. هنگامی که دیدیم نیرو های سرکوب کسی را بازداشت کردند همه به آنها حجوم ببریم و یار سبزمان را آزاد کنیم تا در بند دشمن نیفتد.
  3. از نیرو های سرکوب فرار نکنیم. هنگامی که میبینیم جمع ما میتواند با نیرو های سرکوب درگیر شود فرار نکنیم در گیر شویم. 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.