خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ تیر ۹, پنجشنبه

آقا آره میخوایم برگردیم دوران طلایی حضرت امام!

والا یه عده نمیدونم چرا اینجورن که هرچی میشه میخوان یکی رو خائن بدونن که بار مسئولیت رو از دوش خودشون کنار بزنن آخه تویی که میگی موسوی خائنه و بخاطر حفظ نظام کار میکنه خودت چی کردی؟ جز وبلاگنویسی و وبگردی ((که اونم چون توی خونه با تمام امکاناتت نشستی انجام میشه وگرنه اونم انجام نمیدادی)) چیکار کردی برای آزادی کشور درسته شاید منم کاری نکرده باشم اما لاقل ارزش کار کسی رو هم پایین نمیارم هر دقیقه یکی پیدا میشه میگه موسوی گفت که دوران طلایی امام آقا آره ما یاران موسوی میخواهیم در کنار موسوی به دوران طلایی برگردیم دوران طلایی حضرت امام به شما چه؟ شما نمیخوای بر نگرد. وقتی هی میگین آره جنبش سبز باید تکثر گرا باشه خوب وقتی میگی تکثر گرا یعنی تمام نظرات مخالف رو هم بشنوی نمیخوای قبول نکن. موسوی هزار بار گفته که آقا منظور ما از دوران طلایی امام اون کشتار ها و فشار های چند ساله اول انقلاب نیست یه همدلی اون زمان بود که الان نیست ما منظورمون از دوران طلایی اونه. باز میان همون حرف رو تکرار میکنن آقا آره موسوی گفته که دوران طلایی امام!!! آره ما یاران و همراهان موسوی هم میخوایم برگردیم دوران طلایی شمایی که نمیخوای با ما نیا!!!

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.