خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مهر ۱۹, سه‌شنبه

فرار مدیرعامل تعاونی مسكن مهر

جرس: مدیرعامل تعاونی مسكن مهر یكی از مناطق غرب كشور با 600 میلیون تومان آورده اعضا، فراركرده است. به گزارش روزنامه خراسان اعضای این تعاونی هركدام از یک میلیون تومان تا 7 میلیون تومان پول به حساب تعاونی واریز كردند. این در حالی است كه این تعاونی نخستین تعاونی بوده است كه با اجرای فونداسیون كار خود را آغاز كرده بود.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.