خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

پنجشنبه 5 آبان 1390،دیدار دکتر مهدی خزعلی از نمایشگاه مطبوعات ،غرفه ی جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاهی:آیا امروزم ولی  فقیه رو همونجور قبول داری یا نه؟ یا ولی فقیه سلیقه ای شده؟ هرجا تشخیص دادی خوبه اونجا خودتی! اما هرجا تشخیص ندادی میگی من ولی فقیه قانونی رو قبول دارم! آیا توی عملیات خیبر توی جزیره مجنون ولی فقیه رو مثل امروز قبول داشتی و براش خون میدادی؟؟؟
دکتر خزعلی: اولا من هرگز برای ولی فقیه خون نمیدم!من برای خدا. تنها کسی که میتواند و ارزش و قیمت جان من باشد خداست تنها خریدار جان من خداست. ولی فقیه اگه در مسیر خدا حرکت کند ما همراهییش میکنیم اما اگه پاشو یک لحظه جا به جا بگذارد ما بهش تذکر میدیم.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.