خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

جواب قرآن به دیکتاتور ها! بشمار!!!

آیات ۱۶ تا ۱۹ سوره مرسلات: ألم نهلک الأولین – ثم نتبعهم الآخرین – کذلک نفعل بالمجرمین – ویل یومئذ للمکذبین
آیا پیشینیان [دروغگو و تکذیب کننده] را هلاک نکردیم؟ – سپس بقیه را هم دنبال آنها می فرستیم – اینگونه با مجرمان رفتار می کنیم – در آن روز، وای بر تکذیب کنندگان.
منبع: کلمه به نقل از صفحه فیس‌بوک انقلابیون لیبی

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.