خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

انفجار انتحاری در دمشق و آغاز جمعه اعتراضی دیگری در سوریه با عنوان "اگر خدا را یاری کنید، او شما را یاری خواهد کرد"


0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.