خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

حسین رونقی ملکی برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.


حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در بند ۳۵۰ اوین بعد از ظهر روز شنبه اول بهمن ماه در بیمارستان شهیدهاشمی نژاد برای چهارمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال حقوق بشر روز پنج شنبه بیست و نهم دی ماه بر اثر شدت خونریزی و عفونت دچار شک شده و باحالت بی هوشی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شد.

حسین رونقی در حین بازداشت ضرب و شتم و در طول مدت بازجویی ها از سوی ماموران سپاه به شدت شکنجه شده و بر اثر ضربات متعدد به پهلو کلیه هایش آسیب دید. عدم توجه و رسیدگی درطول بیش از یکسال که دربند ٢الف سپاه نگهداری می شد سبب بروز ناراحتی جدی کلیه هایش گشت.
پس از گذشت چند ماه از ورود رونقی به بند ٣۵٠ با گرفتن تعهد کتبی مبنی بر پراخت کلیه هزینه های جراحی توسط خانواده اش دادستان تهران با اعزام وی برای عمل جراحی موافقت کرد.
جراحان، پزشکان متخصص و پزشکی قانونی بارها نسبت به وضعیت رونقی هشدار داده و خواستار درمان وی در خارج از زندان شدند. ولی مقامات دادستانی تهران عنوان می کردند که اطلاعات سپاه با اعطای مرخصی استعلاجی به ایشان مخالفت می کند.
حسین رونقی ٢۶ ساله و اهل شهرستان ملکان می باشد که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ بازداشت و توسط شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ١۵ سال حبس محکوم شد.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.