خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

دیدار همسر مهدی کروبی با فرزندان میرحسین موسوی؛ صبر پیشه کنید و به آینده روشن امیدوار باشید

دیدار همسر مهدی کروبی با فرزندان میرحسین موسوی؛ صبر پیشه کنید و به آینده روشن امیدوار باشید

در این دیدار صمیمانه که طی چند روز گذشته صورت گرفته بود خانم کروبی نیز با دلجویی از فرزندان مهندس موسوی به خاطر دوری چندین ماهه از والدین شان و وقایع ناگوار این ایام، ضمن آرزوی آزادی همراهان جنبش سبز و تمای زندانیان سیاسی از آنان خواست تا در غیاب پدر و مادرشان در برابر مصائب و مشکلات و رنج های این ایام صبر و بردباری را پیشه خود سازند و نسبت به آینده روشن امیدوار باشند

فاطمه کروبی همسر شیخ مهدی کروبی با فرزندان مهندس میرحسین موسوی دیدار کرد.فاطمه کروبی در دیداری که طی چند روز گذشته با فرزندان مهندس موسوی داشت در خصوص آخرین وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با فرزندان شان به گفتگو نشست.

در این دیدار فرزندان میر حسین موسوی با اظهار تاسف نسبت به حصر خانگی والدین شان و شیخ مهدی کروبی به تشریح آخرین وضعیت پدر و مادرشان برای خانم کروبی پرداخته و همچنین در خصوص آخرین وضعیت آقای کروبی نیز با ایشان گفتگو کردند.در این دیدار صمیمانه که طی چند روز گذشته صورت گرفته بود خانم کروبی نیز با دلجویی از فرزندان مهندس موسوی به خاطر دوری چندین ماهه از والدین شان و وقایع ناگوار این ایام، ضمن آرزوی آزادی همراهان جنبش سبز و تمای زندانیان سیاسی از آنان خواست تا در غیاب پدر و مادرشان در برابر مصائب و مشکلات و رنج های این ایام صبر و بردباری را پیشه خود سازند و نسبت به آینده روشن امیدوار باشند.دو همراه جنبش سبز که این روزها وارد یازدهمین ماه از حصر خانگی شان می شوند. بیش از این و در ایامی که هنوز این حصر غیرقانونی شکل نگرفته بود با وجود فشارها، تهدیدها و ممانعت ها بارها جلساتی را در خصوص رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان و شهدای جنبش سبز با یکدیگر داشتند و با صدور بیانیه های شان پرده از انتخابات مهندسی شده ۸۸ و وقایع پس از آن برداشتند.دیدارهای مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی قبل از حصر خانگی شان تحقق اولین شعار مردم در خیابان ها بود، شعاری که این روزها نیز نیاز اصلی تمامی همراهان جنبش سبز بوده، معترضین به انتخابات پس از حضور مهندس موسوی و مهدی کروبی در تجمعات خیابانی با شعار “موسوی کروبی اتحاد، اتحاد” خواستار متحد شدن این دو رقیب انتخاباتی شدند. و آنان نیز با مردم خود عهد و پیمان بستند تا هیچگاه بر سر رای مردم با مستبدان به معامله ننشینند و با حفظ اتحادشان در جهت حقوق پایمال شده مردم قدم بردارند.حال که بیش از ده ماه از حصر خانگی رهبران جنبش سبز میگذرد، این گونه دیدارها حکایت از آن دارد که همراهان جنبش سبز ضمن وفای به عهدشان با مردم با اتحاد خود از اولین شعارهای پس از انتخابات مردم نیز پاسداداری نموده و با حفظ اتحاد و همدلی شان باعث ترس حاکمیت اقتدارگرا نیز شده اند.تماهی همراهان جنبش سبز به یاد دارند که قبل از آغاز این حصر غیر قانونی مهندس موسوی و مهدی کروبی ضمن همراهی خانواده های آسیب دیده پس از انتخابات به طور مداوم با آنها دیدار داشته و از آنان دلجویی میکردند. حال که این عزیزان از سوی حاکمان مستبد محصور شده اند و بیش از ده ماه است که در منازل شان در حصر بوده و ارتباطات شان با بیرون قطع شده، راهشان ادامه داشته و دیگر یاران جنبش سبز رهروان آنان شده اند.دیدارهای خانواده های آیت الله منتظری، شهید بهشتی، شهید باکری، شهید همت،و….شخصیت هایی همچون سید محمد خاتمی، فخرالسادات محتشمی پور، مهدی خزعلی، فاطمه کروبی و….مراجع گرانقدر و روحانیون از جمله؛ آیت الله بیات زنجانی، آیت الله دستغیب، آیت الله صانعی، آیت الله امجد و… با خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا و دیگر آسیب دیدگان انتخابات ۸۸ حکایت از آن دارد که راه رهبران در حصر، که همیشه خود را همراهان جنبش سبز نیز نامیده اند ادامه داشته و گواه بر این پیام دلنشین میر حسین موسوی است که در یکی از دیدارهایش با فرزندان خود برای ملت ایران فرستاده بود؛ “آینده روشن است”

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.