خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

صحبتی با دوستانی که میگن پاستور رو انتخاب کنیم برای التحریر ایران!

آیا واقعا دلتون به حال جوون های مردم میسوزه؟
میدان پاستور قتلگاهه!
پاستور آخرین جاییه که باید مردم برن نه اولین جا!
جای مناسبی نیست.
به چندین دلیل یکیش نزدیکی به بیت رهبری!

آیا دوستان فکر میکنند که رفتن تا بیخ گوش آقای خامنه ای به همین سادگی هستش؟
و یا اینکه فکر میکنند درون بیت رهبری فقط آقای خامنه ای و آقا مجتبی شون حضور دارن؟
بیت رهبری پر از تسلیحات نظامیه!
رفتن به پاستور احمقانست.
امام حسین تا آزادی. ..
و یا هر مسیر دیگری.
اگر پنج تا شش نقطه در هر شهر اعلام بشود بهترین راهکار هست.

به امید آزادی تمام زندانیان عقیدتی.
و به خصوص میرحسین و کروبی عزیز و همینطور حسین رونقی ملکی.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.