خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

خجالت خجالت ...

آقایان رضایی, ناطق , کواکبیان, ابطحی و مخصوصا آقای هاشمی و واقعا حیف کلمه آقا و مرد را برای شما به کار بردن شما از اهل کوفه هم بدترید که با این مصاحبه هایتان پشت سید بزرگوار و حجت الاسلام کروبی رو خالی کردید و بدانید که دیگر جایی در دل ملت ندارید.
آقای اکبر هاشمی رضایی ناطق و ابطحی برایتان متاسفم که برای ماندن در قدرت اینطور خود را باختید و فنا شدید.
کاش شما نیمی از مردانگی مرحوم آیت الله منتظری را داشتید که در کنار ملتش ماند و به قدرت نه گفت. ننگ بر شما
زنده باد موسوی کروبی و خاتمی
و ننگ بر شما باد.
یاحسین////میرحسین
من آن موجم که آرامش ندارم به آسانی سر سازش ندارم.
یا حسین.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.