خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

اصلاح طـلبان که هیچ

اصلاحطلبان که هیچ سید محمد خاتمی که هیچ اگه سوپرمن هم کاندید بشه من یکی که رای نمیدم!!

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.