خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

این سند بی غیرتی ماست.

نه اشتباه نکنید! این یک عکس هنری نیست.
این یک عکس ساختگی و فتوشاپی هم هم نیست.
این عکس یک عکس معمولی هم نیست.
این عکس یک سند است.
سندی با چند موضوع.
سندی بر بی آبرویی حکومت.
سندی بر بی غیرتی ما.


                                                                                                 برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.