خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

دوستان!!!

خیلی هاتون که وقتی تظاهراته از پای کامپیوتر تکون نمیخورید! روز انتخاباتم همینجور عمل کنید.

1 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

شمارش معکوس گفت...

سلام دوست سبزم.این نامه قراره فردا برای تمام سایت های سبز فرستاده شه.بی زحمت اون رو در وبت قرار بده.سبز باشی.

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.