خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

اخبار۲۵ اردیبهشت/ممانعت از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه امیر کبیر

تحول سبز: همزمان با فرارسیدن ۲۵ اردیبهشت که دانشجویان این روز را به عنوان روز اعتراض خود به فضای امنیتی دانشگاه ها اعلام کرده بودند. از ورود برخی چهره های فعال دانشجویی و شناخته شده به دانشگاه امیر کبیر ممانعت به عمل آمده است.

به گزارش تحول سبز و بر اساس اخبار رسیده از سوی شاهدان عینی، از صبح امروز مامورین حراست دانشگاه امیر کبیر با کنترل تردد دانشجویان به محوطه دانشگاه از ورود تعدادی از دانشجویان فعال و شناخته شده این دانشگاه ممانعت به عمل آورده اند.
بر اساس همین گزارش تعداد زیادی از نیروهای انتظامات دانشگاه به جهت کنترل دقیق تر دانشجویان در بین آنها در حال تردد هستند.
گفتنی ست دانشجویانی که از ورود آنها به دانشگاه ممانعت به عمل آمده است از جمله کسانی هستند که در تجمعات گذشته و فعالیت های سیاسی دانشجویان حضور داشته اند. همچنین حضور نیروهای انتظامات  در محوطه اصلی دانشگاه به مراتب بیش تر و چندین برابر روزهای گذشته گزارش شده است.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.