خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

آقا سید دمت گرم شما ساکت بمونی خیلی بهتره!!!

صحبت های آقای خاتمی بعد از این همه کشتار و شکنجه و تجاوز بهت آور بود!  نه سید خداییش روت میشه دیگه بگی عضوی از جنبش سبز هستی؟ همین یه جمله رو چه جور تونستی بگی ها؟((((ما معتقدیم این نظام باید بماند و البته که اصلاحات مداوم براساس موازین و معیارهای درست راه تداوم نظام و انقلاب هم هست و راه دیگری نیست.)))) نه این حکومت رو چطور میخوای اصلاح کنی؟؟؟؟؟ میخوای این همه خون رو چطور بشوری با کدوم اصلاحات؟؟؟؟ اومدی نسازی! روت میشه الان توی چشم میرحسین و تاجزاده و نبوی و و و وو و خیلی های دیگه نگاه کنی؟ ما یه چند وقت میگفتیم سید ساکتی حرفی بزن. اما دیدیم اشتباه کردیم سیدجان شما ساکت بمونی خیلی بهتره.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.