خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

صفحه ای جعلی به نام اردشیر امیر ارجمند در فیس بوک

تحول سبز: صفحه فیس بوک اردشیر امیر ارجمند جعلی می باشد و ایشان در اداره صفحه مذکور هیچ نقشی نداشته و ندارند.
مدتی است صفحه ای در فیس بوک با نام اردشیر امیر ارجمند مشاور حقوقی میرحسین موسوی راه اندازی شده است. مدیران این صفحه مدعی شده اند که صفحه مذکور از سوی اردشیر امیر ارجمند هدایت می شود، این در حالی ست که مشاور میر حسین موسوی، اردشیر امیر ارجمند در جریان تشکیل و مدیریت این صفحه نبوده است.
مدیران این صفحه در اقدامی غیر اخلاقی با نام آقای امیر ارجمند در فیس بوک با مخاطبین ارتباط برقرار کرده و به انها از سوی ایشان پاسخ می دهند، این در حالی ست که اردشیر امیر ارجمند در جریان هیچ یک از فعالیت های این گروه نیستند.
در همین راستا از مخاطبین عزیز خواهشمندیم از عضویت در این صفحه صرف نظر کرده و صفحه مربوطه را به عنوان صفحه ای جعلی به مدیران فیس بوک گزارش کنند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.