خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

خاتمی:اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم

خاتمی:اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آینده بهتر رو خواهیم آورد. البته همه بکوشیم برای آینده روی فضای سالم و امن و آزاد و تأمین حقوق مردم همراه و زمینه ساز شویم."
بابا من هرچی میخوام چیزی نگم نمیشه فشار میاد بهم آخه کی به رهبری ظلم کرده توی این نظام ها؟ توی این نظام که خامنه ای خداست کی میتونه بهش چیزی بگه حالا ما یه چندتا مرگ بر خامنه ای گفتیم! ملت هم از ظلمی که به فرزندانش رفته است میگذرد! ننگ برما اگر بخواهیم خون ندا ها و سهراب ها و صانع و فرزاد هایمان را فراموش کنیم ننگ بر ما اگر خون جوانانمان را فراموش کنیم ننگ بر ما اگر ظلمی که به ما رفته را فراموش کنیم ننگ برما اگر دوستان در بندمان را فراموش کنیم ننگ بر ما اگر کتک خوردن خواهران و مادران سبزمان را فراموش کنیم ننگ بر ما اگر بار دیگر بخواهیم به جمهوری اسلامی آری بگوییم.
جناب آقای خاتمی شما هم پشت ما رو خالی کردی اما و مطمئن باش که این حرف های شما بی جواب نمیماند همانگونه که نمانده تا به این لحظه اما بهتر بود با ملت میماندید و مانند میرحسین اسطوره مقاومت میشدی نه اینکه با ترس از دیکتاتور طلب بخشش کنی!
ما از شما انتظارات خیلی بیشتری داشتیم انتظار داشتیم که پا به پای ملت پیش بروید و با آن سخنرانی های معروف خود دیکتاتوری موجود را به لرزه در بیاورید اما متاسفانه دیدیم که تریبون ها را بر علیه خودمان به کار بردی و باز هم شدید یک خنجر از سمت سبزها به جنبش سبز.
در نهایت ما پیروز میشویم ولی شما برو و از دیکتاتوری طلب بخشش کن.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.