خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

تجمع دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شهر... دانشگاه مشهد سبز شد/

جرس: باوجود فضای امنیتی، دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد ساری و قائم شهر درمحل دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش رسیده به جرس و بر اساس مشاهدات شاهدان عینی دانشجویان و استادان با گردهمایی در دانشکده های فنی و علوم انسانی، اعتراض خود را به وضیعیت امنیتی دانشگاهها نشان دادند.

این گزارش حاکی از آماده باش نیروهای حراست و بسیج دانشجویی دارد.
 جرس: همزمان با تجمع دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت امنیتی دانشگاهها، دانشگاه مشهد سبز شد.

به گزارش رسیده به جرس، دانشجویان از صبح امروز برای تجمع اعتراضی خود به دانشگاه مراجعه کرده و با سر در سبز دانشگاه مواجه شدند.

این گزارش می افزاید مسئولان دانشگاه از اولین ساعات بامداد مشغول پاک کردن شعارها و رنگها هستند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.