خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

تعطیلی برخی کلاس ها و فضای امنیتی دانشگاه تهران در روز۲۵ اردیبهشت

تحول سبز: تعطیلی برخی کلاس ها در دانشگاه تهران در ۲۵ اردیبهشت روز اعتراض دانشجویان.

به گزارش تحول سبز، با توجه به نام گذاری ۲۵ اردیبهشت از سوی فعالین دانشجویی در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه ها، دانشجویان دانشگاه تهران با تعطیلی برخی از کلاس ها اعتراض خود را نسبت به جو امنیتی حاکم بر دانشگاه اعلام داشتند.
بر اساس اخبار رسیده از سوی شاهدان عینی علاوه بر لغو برخی کلاسها در دانشگاه تهران مامورین حراست دانشگاه با زیر نظر داشتن  تردد دانشجویان سعی بر ایجاد یک فضای امنیتی به جهت کنترل اوضاع را دارند. گزارش های رسیده حاکی از حضور گسترده نیروهای لباس شخصی در محوطه دانشگاه  تهران و اطراف آن را دارد.
بر اساس همین گزارش دانشجویان دانشگاه تهران در دسته ها و گروه های چند نفره در محوطه دانشگاه در حال حرکت بوده، و به نوعی در حال شکل گیری برای تجمع هستند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.