خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

نقدی بر عملکرد کلمه.

به نظر من وبسایت کلمه دچار یه انحراف شده یا ادعای دمکراسی نکنید و یا وقتی ادعا میکنید درست عمل کنید.چند وقتی میشه که سایت کلمه دچاره یک روندی شده است که معلوم نیست سرمنشا این عملکرد چیست تقریبا از قبل از چهارشنبه سوری این روند شروع شد.
کلمه شروع به سانسور خبری کرد تا جایی که این صحبت پیش آمد که گردانندگان کلمه با زد و بند پشت پرده میخواهند جنبش را منحرف کنند و حتی تا چند وقت کلمه بین سبز ها جایگاهش به شدت از دست داد تا اینکه جرس گفت: که میخواهند که مردم را نسبت به کلمه بد بین کنند تا یکی از اصلی ترین رسانه های سبز از بین برود ولی دیدیم  که روند بد کلمه هنوز ادامه داشت حتی از موج آفرینی سبز ها در چهارشنبه سوری و شهید سبز چهارشنبه سوری اسمی به میان نیاورد این روند باز هم ادامه داشت اما کلمه تا حدی پیش رفت که سانسور های شدید تری انجام داد و در حدی شد که بیانیه دانشجویان سبز برای تجمع 25 اردیبهشت هم سانسور کرد و بعد از چند دقیقه متن بیانیه را از سایت حذف کرد! و از آن طرف کامنت هایی که کمی مخالفت داشته باشد با خواسته های کلمه منتشر نمیشوند. خیلی پیش آمده که که کامنت هایی گذاشته میشوند و توسط کلمه انتشار داده نمیشوند فقط به دلیل آنکه کلمه از گفته آنها خوشش نمی آید. آیا این کار کلمه مخالف اصول دمکراتیک نیست؟
آیا کلمه که میخواهد آگاهی ها را گسترش دهد و ایران را به سمت دمکراسی سوق دهد این حرکت خود را صحیح میبیند؟ و آیا اینگونه عملکرد کلمه راه و روش دیکتاتور ها نیست؟؟

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.