خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

آقای موسوی!


آیت الله خمینی: آقای موسوی آنهایی که مقابل شما ایستاده اند توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.