خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۶, یکشنبه

کلمه و جرس شما چرا؟؟؟

سایت جنبش راه سبز (جرس) و سایت کلمه شما چرا؟؟؟؟شما اینگونه عمل کنید ما دلمان به چه اخباری خوش باشد؟؟؟
اخبار صدا و سیما که سانسور و همینطور  هیچ اعتباری به آن نیست! شما هم اخبار را سانسور شده تحویل میدهید؟؟؟
وقتی آذربایجان تظاهرات دارد چرا شما خبری از آن پخش نمیکنید؟
چرا شما هم مثل جمهوری اسلامی سانسور میکنید؟ دوستان عصر عصر ارتباطات هستش و باید بدانید که دیگر نمیشود اخبار را از مردم مخفی کرد پس شما وظیفه خبر رسانی که بر دوشتان هست را عمل کنید و آب بر آسیاب حاکمیت نشوید. و بدانید مردم اخبار را از هر طریقی به دست می آورند پس شما طوری عمل کنید که اخبارتان یک طرفه نباشد.

سانسور ممنوع حتی شما کلمه و جرس عزیز

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.