خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

خبر کشته شدن یک نفر در تظاهرات امروز شهر تبریز ,شهر را در شوک قرار داده است

تبریز:خبر کشته شدن یک نفر در تظاهرات امروز شهر تبریز ,شهر را در شوک قرار داده است
صدای شلیک گلوله ساعت 12 شب نیز بارها شنیده میشود که گویا برای ترساندن و رعب و وحشت انداختن مردم میباشد . مردم تبریز تصمیم گرفته اند فردا نیز گسترده تر از امروز حضور یابند و تراکتهایی که امروز پخش شد گواه بر این قضیه است ولی امار بیشتر بازداشتیها باعث امنیتی تر شدن شهر شده است . اینترنت در بسیاری از نقاط شهر تبریز قطع میباشد و شبکه های ماهواره ای از دسترس خارج شده اند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.