خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

اپوزیسیون ایران در حال متحد شدن

امروز شاهد چیزی هستیم که خیلی کم پیش آمده. اپوزیسیون ایران کم کم در حال متحد شدن است. تفرقه هایی که حکومت راه می انداخت امروزه با هوشیاری بی اثر شده است.امروز سبز ها و رضا پهلوی هم از اتحاد حرف میزنند.
همه برای رسیدن به ایرانی آباد آزاد و پیشرفته تلاش کنیم.
همه هوشیار باشیم و نگذاریم کسی به این اتحاد خدشه ای وارد کند. نگذاریم حکومت تفرقه بیندازد و حکومت کند.
همه هوشیار باشیم.

 رضا پهلوی در وبلاگش نوشته: 
علیرغم تمایلم به نظام پادشاهی پارلمانی، خود را به هموطنان خواهان نظام جمهوری پارلمانی سکولار کاملا نزدیک می دانم، و دور و جدا از هر تمامیت خواهی، چه سلطنت طلب و چه از نوع دیگر.متاسفانه، عده ایی دانسته یا نادانسته در دام تبلیغات سه دهۀ گذشته حکومت اسلامی افتاده و چشم بر مشکلات و معضلات اسفناک جامعه امروز ایران فرو بسته اند. 
از آن سو شورای هماهنگی راه سبز نیز میگوید:
از هموطنان عزیز و حامیان جنبش سبز دعوت می‌کنیم در جهت همگامی و همراهی نیروهای دموکراسی‌خواه و معترض به روند مهندسی‌های انتخاباتی و دستیابی به وفاق و اتحاد ملی، همراه و فعال گردند.

میرحسین موسوی بیانیه شماره 16:در میان زیبایی‌های بسیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی می‌کرد زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه‌های گوناگون گرداگرد هم بود. آنها برای آن که به این کار موفق شوند تفاوت‌ها و تنوع‌هایشان را کنار نمی‌گذاشتند، بلکه به رسمیت می‌شناختند. کسی لازم نمی‌دید که برای شرکت در این یکرنگی هویت خویش را از دست بدهد و دیگری شود. 

نگذاریم این اتحاد از بین برود. اتحاد رمز پیروزی ماست.
اتحاد... اتحاد...اتحاد....

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.