خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

نقد من از قصاص!

قصاص!
اگه من کسی رو کشتم باید بجاش کشته بشم!
خوب آقا قبول!
اما اونی که میزنه زیر چهارپایه ی من و منو میکشه چی میشه اونوقت!؟
اگه قتل نفس = قصاص هست پس اونی که میزنه زیر چهارپایه و یکی رو میکشه هم باید قصاص بشه!
بعد همینطور تا آخر!

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.