خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

موسوی خویینی ها: موسوی، کروبی و زندانیان سیاسی آزاد شوند و به عرصه سیاست بازگردند

موسوی خویینی ها:  موسوی، کروبی و زندانیان سیاسی آزاد شوند و به عرصه سیاست بازگردند


جرس: موسوی خویینی ها بر این باور است که اسلامیت نظام در گروی جمهوریت آن است و اگر مردم نخواهند برای حفظ قدرت یا اسلامیت آن به قوه قهریه متوسل نمی شویم. وی پیشنهاد دارد که حاکمیت دست از سو تفسیر بردارد و موسوی و کرّوبی ودیگر زندانیان آزاد شوند.به گزارش وبسایت آهنگ راه وی در پاسخ به سوال یکی از کاربران که پرسیده بود در صورت بدست گرفتن قدرت برای حفظ اسلاميت ايران و عدم سکولاريزاسيون کشور و جامعه چه می کنید، گفته است:  نظام جمهوری اسلامی بهترین نظام حکومتی برای مردم مسلمان ایران است واسلامیّت نظام زمانی حفظ می شود که جمهوریّت آن صد درصدرعایت شود یعنی اگر مردم بخواهند که کشور براساس معیارها و ارزشهای اسلامی اداره شود در اینصورت جمهوری اسلامی تحقّق میپذیرد و ما برای حفظ نظام یعنی حفظ جمهوریّت واسلامیّت آن اعتقاد به اصلاحات داریم و اگر اکثریّت مردم آنرا نخواهند خود بخود ما از حاکمیّت کنار گذاشته خواهیم شد و هرگز برای حفظ قدرت یا حفظ اسلامیّت به قوّه قهریّه برخلاف اراده اکثریّت متوسل نخواهیم شد ولی اگر اکثریّت مردم طرفدار نظام اسلامی باشند ما با تمام قدرت درحفظ خواسته اکثریّت ایستادگی خواهیم کرد.

دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به این پرسش که اگر اکثریت مردم خواستار حکومت سکولار باشند موضع شما چیست، افزوده است: حکومت دینی اگر از طرف اکثریّت مردم مورد قبول و تائید نباشد مقبولیّت خودرا از دست می دهد وقابلیّت اجرا ندارد وهیچکس حق ندارد حکومت دینی رابا قوّه قهریّه براکثریّت مخالف تحمیل کند.

خویینی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن می گوید: گمان می کنم اگر تمایلی وجود داشت که اختلاف نظربرسر صحّت یاعدم صحّت نتایج اعلام شده درانتخابات دهم ریاست جمهوری به بحث گذاشته شود تا مردم هم به حقایق امور آگاه شوند ودرنتیجه قانع شوند، صداوسیما میتوانست نقشی تعیین کننده برعهده بگیرد. ولی هنگامی که یک طرف اختلاف علیه طرف دیگر به قوّه قهریّه متوسّل می شود دیگر امکان یک گفتگوی روشن کننده وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرده است:  باید از ادامه بحث پیرامون آنچه رخ داده است، چشم پوشی کرد و حکومت ازسوء تفسیری که نسبت به اقدامات معترضان داشته است دست بردارد و ازاتّهام براندازی و... نسبت به معترضان عدول کند واحکام غیر عادلانه دادگاهها را لغو کند و بپذیرد که آقایان موسوی و کرّوبی ودیگر زندانیان آزاد شوند وبه عرصه فعّالیّت سیاسی برگردند وحقّ حیات سیاسی مخالفان معترض را به رسمیّت بشناسند.

وی می افزاید: قطعا اشتباه بزرگی است کسی گمان کند تمام فعّالان سیاسی باید مطیع یک فرمان باشند. اگر به هرشیوه‌ای برای این هدف تلاش کنند سرانجام اختلاف دیدگاه، خود را نشان خواهد داد و اگر این اختلاف دیدگاه به رسمیّت شناخته نشود کشور همواره با اینگونه مشکلات دست به گریبان خواهد بود . امیدوارم برای این سخن خیرخواهانه گوش شنوایی پیدا شود.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.