خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مهر ۸, جمعه

شورای عالی رهبری انقلاب سوریه: جمهوری اسلامی از نظام استبدادی بشار اسد حمایت نکند

شورای عالی رهبری انقلاب سوریه: جمهوری اسلامی از نظام استبدادی بشار اسد حمایت نکند


جرس: شورای عالی رهبری انقلاب سوریه در بیانیه ای خطاب به ملت ایران با اشاره به مبارزه مردم علیه حکومت بشار اسد از تمام قشرهای مردم ایران خواسته است در کنار مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد بایستند.


در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفت با انتقاد از موضع گیری جمهوری اسلامی آمده است: همچنین امیدواریم حکومت ایران که ادعای پشتیبانی از جنبش های مقاومت وادامه منش انقلاب علیه ظلم را دارد، از نظام سرکوبگری که وحشیگری و استبدادش برای مردم همه جهان به ثبات رسیده، پشتیبانی نکند. ما ادامه بر روابط دوستی و احترام متقابل با ملت مسلمان ایران اصرار داریم و تاکید می کنیم که مواضع حکومت ایران در پشتیبانی از اسد نباید باعث قطع روابط میان دو ملت مسلمان شود.

متن کامل ترجمه شده این بیانیه به شرح زیر است:بیانیه ای خطاب به مردم مسلمان ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت آزاد سوریه با انقلابی که از هفت ماه پیش با هدف سرنگونی نظام سیاسی سرکوبگر و سران آن آغاز کرد، به تلاش های کشورهایی را که از او در روزهای سخت و محنت بارش پشتیبانی می کنند، ارج می نهد.

ملت سوریه اعلام می کند که با امید به خدا به سوی هدف خود پیش می رود و از تمام قشرهای مردم ایران می خواهد در کنار مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد بایستند و یادآور می شود که ملت آزاد سوریه و دیگر ملت های آزاد جهان در دوره ظلم و استبداد در کنار مردم ایران بر ضد استبداد شاه ایستادند.

همچنین امیدواریم حکومت ایران که ادعای پشتیبانی از جنبش های مقاومت وادامه منش انقلاب علیه ظلم را دارد، از نظام سرکوبگری که وحشیگری و استبدادش برای مردم همه جهان به ثبات رسیده، پشتیبانی نکند. ما ادامه بر روابط دوستی و احترام متقابل با ملت مسلمان ایران اصرار داریم و تاکید می کنیم که مواضع حکومت ایران در پشتیبانی از اسد نباید باعث قطع روابط میان دو ملت مسلمان شود.

رستگار باد شهدای ما، زنده باد ملت بزرگ ما، زنده باد سوریه آزاد و سربلند.

دمشق 29 سپتامبر 2011
دفتر سیاسی
شورای عالی رهبری انقلاب سوریه

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.