خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

مهدی خزعلی بار دیگر به دادگاه رفت


جرس: مهدی خزعلی که امروز به دادگاه فراخوانده شده بود، با کاربران اینترنتی خداحافظی کرد.


وی در وبلاگش نوشت: به رسم همیشه الوداع!
هر گاه که به دادگاه فراخوانده می شوم، امید بازگشت ندارم، پس با همه دوستان وداع می کنم .
این بار کسانی را تعیین کرده ام تا سایت متوقف نباشد و دوستان عزیزم را بی خبر نگذارند.
اگر برگشتم که می نویسم، اما اگر بازداشت شدم،  نذر می کنم تا به ریشه ها بپردازم!
سرافراز و سبز باشید
دوستدارتان: مهدی

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.