خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

دوسال گذشت!

دو سال پر درگیری و پر هیاهو و .... گذشت و ما آخر نفهمیدیم واقعا نفهمیدیم این شصت و سه درصد که میگن کو؟؟؟

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.