خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ شهریور ۳۰, چهارشنبه

اظهارات جدید ذوالنور در مورد کروبی دروغی بیش نیست!

سپاه در نظر دارد کروبی که یکی از رهبران برجسته جنبش آزادی خواهی مردم ایران است را از دور خارج کند تا به سه هدف برسد.
  1.  اینکه جنبش را دچار سرخوردگی کند و اینکه بگویند رهبرتان هم شما را تنها گذاشت.
  2.  دلسرد کردن مردم از ادامه راه و همچنین بد بین شدن توده های جنبش نسبت به ادامه راه و همینطور حذف یکی از رهبران جنبش
  3.   حاکمیت با حذف یکی از رهبران دغدغه فکری کمتری دارد و فقط یک رقیب جدی در مقابل خود دارد و آن هم کسی نیست جز میرحسین موسوی
     
در هر صورت ما باید آگاه باشیم دسیسه های سپاه و نظام را نباید جدی گرفت در هر صورت به ادعای خود ذوالنور هم که مدعی شد: زمینه برگشت در کروبی بیشتر از موسوی است چون من کروبی را بدذات نمی‌دانم. وی ساده و خوش‌ ذات است ولی اشتباه می‌کند و القائات افراد مختلف روی او اثر می‌گذارد. لذا امید به اینکه عاقبت به خیر بشود را دارم هرچند روزبروز کمرنگ تر می شود.
و این نشان میدهد که مهدی کروبی هیچگاه با دشمنان ملت دست دوستی نخواهد داد.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.