خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

حمیدرضا بقایی: این رحیم مشایی بود که سال ٧۵ در وزارت کشور مقابل خیلی جریان ها ایستاد

جرس: رییس سازمان میراث فرهنگی، در پاسخ به پرسشی انتقادی پیرامون نحوه‌ بركناری منوچهر متكی از وزارت خارجه و اینکه "اگر بهجای متكی بودید و رییس‌جمهور چند نماینده در حوزه سیاست خارجی تعیین می‌كرد چه حالیبه شما دست می‌داد؟"، گفت "اصلا چیزی نیست كه آن‌قدر آن را بزرگ كرده‌اند. در حالحاضر بهترین كسی كه در حوزه سیاست خارجی فعال است خود احمدی‌نژاد است."
 
معاون رئیس دولت در سازمان میراث فرهنگی، همچنین از اسفندیار رحیم‌مشایی، رییسپیشین آن سازمان و رییس دفتر محمود احمدی نژاد دفاع كرد و مدعی شد "مشایی آدم مظلوم و آرامی است."
 
به گزارش ایسنا، حمیدرضا بقایی دوشنبه شب در جلسه هفتگی جامعه وعاظ ولایی (حامیان منشعب دولت از جامعه وعاظ)، با اشاره بهسابقه آشنایی خود با مشایی، گفت "من حدود ۱٨ سال است كه ایشان را می‌شناسم وتا الان ندیده‌ام علیه كسی كینه‌ای داشته باشد. "
 
اخلاق و منش مشایی استكه من را جذب كرده است
وی با بیان این‌كه "اخلاق و منش مردانگی مشایی استكه من را جذب كرده است"، افزود: "مردانگی حر بود كه او را نجات داد. مرد بودن هنر استو من آن‌چه از خصلت این بنده خدا (مشایی) دیدم همین بوده است. من تا به حالندیده‌ام كه ایشان به كسی توهین كند. آقای مشایی هنوز مستاجر است و من می‌توانمآدرس منزل ایشان را بدهم تا در این مورد تحقیق كنید. صاحب‌خانه ایشان نیز خانوادهشهید است. "
 
پساز انتخابات ٧۶، تاج‌زاده اولین كسی را كه از وزارت کشورعزل كرد مشایی بود
رییس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: در وزارتكشور مرد می‌خواست كه در سال ٧۵ جلوی یك سری جریان ها بایستد و در آن‌چنان فضایی،دفاع از ولایت هنر بود. سال ٧۵ یعنی پیش از انتخابات ٧۶، مشایی كه در وزارتكشور بود همه را جمع كرد و راجع به آقای ناطق نوری برای آن‌ها صحبت كرد كه خیلی‌هابه او اعتراض كردند ولی مشایی گفت باید نظر رهبری را تامین كنیم. پساز انتخابات نیز آقای تاج‌زاده اولین كسی را كه عزل كرد مشایی بود و به بدترین شكلممكن هم او را كنار گذاشت.
 
بد منعكسمی‌كنند و دروغ می‌نویسند
در ادامه، یكی از حاضران این‌طور عنوان كرد كهاظهارنظرهای مشایی در مورد مسائل دینی از جمله بحث موسیقی در جامعه تنش ایجادمی‌كند، كه بقایی در برابر این مساله اظهار كرد: من با ایشان مفصل صحبت كرده‌ام وكاملا نسبت به این قضیه روشن شده‌ام. ایشان به هیچ‌كس توهینی نكرده‌اند و مطالبایشان بد منعكس شده بود. گاهی اوقات برخی رسانه‌ها طوری مطلب را جا می‌اندازند كههر كاری می‌كنیم نمی‌توانیم آن را درست كنیم و متاسفانه گاهی اوقات بد منعكسمی‌كنند و دروغ می‌نویسند. اگر هم صحبت‌های ایشان ابهامی ایجاد كرده است، زنده وحاضر هستند و می‌توانید از خودشان توضیح بخواهید.
 
مشابه حوادث سال ٧۶ را می‌خواستند در سال ٨٨ نیز تكرار كنند
وی هم‌چنین با بیان این‌كه دولت و سازمان میراثفرهنگی به صورت اعتقادی كار می‌كنند و اگر اعتقاد نباشد، ماندن در این شرایط بسیارسخت است، ادعا كرد: اگر انسان دنیاطلب باشد، ماندن در این سمت‌ها و پست‌هابسیار سخت خواهد بود. این مجموعه باید حمایت و پشتیبانی شود و اگر این‌طور نشودهمان حوادثی بر سرمان می‌آید كه در سال ٧۶ آمد و می‌خواستند در سال ٨٨ نیز مشابه آنرا تكرار كنند.
 
نامه باستان‌شناسان به رهبری را بخوانید وببینید كه در آن چه نوشته‌اند
این مقام دولتی با ادعای اینکه دراین دوره از جهاتی تحت فشار هستیم، افزود: زمانی در سازمان میراث فرهنگیمی‌خواستند تاریخ اسلام را از تاریخ پیش از اسلام جدا كنند. امروز نیز از جهاتدیگری تحت فشار شدید هستیم. نامه باستان‌شناسان به رهبری را بخوانید وببینید كه در آن چه نوشته‌اند. من اصلا گفتم بسیاری از این‌ها نظام را هم قبولندارند، بعد حالا برای رهبری نامه می‌نویسند كه بقایی می‌خواهد تاریخ را مذهبی كندیا چنین و چنان كند.
بقایی هم‌چنین ابراز عقیده كرد: عده‌ای خط‌هاییمی‌دهند و كارهایی می‌كنند كه دست و پای ما را ببندند و ما هم امكاناتی نداریم كهاز خود دفاع كنیم و هرچقدر هم حرف می‌زنیم گوش شنوایی نیست.
 
هر روز یك مشت انسان بی‌دین و بی‌انصاف جمع می‌شدند و به ما فحش می‌دادند
رییس سازمان میراث فرهنگی به اعتراضات مختلف نسبتبه آبگیری سد سیوند و به زیر آب رفتن مقبره كوروش نیز اشاره كرد و افزود: یكی ازفشارهایی كه به ما آوردند همین مساله سد سیوند بود كه به ما ربطی نداشت. هر روز درمقابل سازمان میراث فرهنگی یك مشت انسان بی‌دین و بی‌انصاف جمع می‌شدند و به ما فحشمی‌دادند و بعد هم فهمیدیم كه همه آن‌ها پول گرفته‌اند تا این كارها را انجام دهند .یعنی خودش پول گرفته تا سد را افتتاح كند و از آن طرف گروه درست كرده است كه بیاینددر مقابل سازمان میراث فرهنگی و به ما بگویند جلوی آبگیری سد را بگیرید. به ما چهارتباطی دارد؟ ۱٣ سال كشور كار كرده و میلیاردها تومان خرج كرده است كه حالا منجلوی آن را بگیرم؟ برای چه؟ كه حالا مقبره كوروش زیر آب می‌رود؟ این دروغ‌ها چیست؟
 
حاضر بهترین كسی كه در حوزه سیاست خارجی فعال است خود احمدی‌نژاد است
به گزارش ایسنا در ادامه این جلسه، یكی از حاضرانبا اعتراض نسبت به نحوه‌ بركناری منوچهر متكی از وزارت خارجه، به برخیفعالیت‌های بقایی و مشایی در حوزه‌ سیاست خارجی (دیدارها و سفرهای دیپلماتیک) اشاره كرد و از بقایی پرسید "اگر بهجای متكی بودید و رییس‌جمهور چند نماینده در حوزه سیاست خارجی تعیین می‌كرد چه حالیبه شما دست می‌داد؟" كه وی پاسخ داد: تمام وزرا و كسانی كه در دولت هستند، قائم‌مقامی امور بین‌الملل دارند و در حیطه‌ خود به نوعی در امور سیاست خارجیدخیل هستند. بردن پیام‌های رییس‌جمهور به كشورهای دیگر عملا یك كار سفیری است واصلا چیزی نیست كه آن‌قدر آن را بزرگ و تبدیل به مساله اصلی كشور كرده‌اند. در حالحاضر بهترین كسی كه در حوزه سیاست خارجی فعال است خود آقای احمدی‌نژاد است.
 
اجازه بدهید آبپاكی را روی دستتان بریزم
شخص پرسش‌كننده كه از پاسخ بقایی قانع نشده بود،ضمن اعتراض به صحبت‌های وی، از شیوه‌ بركناری متكی به شدت انتقاد كرد و آن را موجبایجاد دغدغه و تنش در جامعه دانست كه بقایی ضمن رد این اظهارات گفت: اجازه بدهید آبپاكی را روی دستتان بریزم. مردم دارند زندگی‌شان را می‌كنند و از خیلی از این مسائلخبر هم ندارند. الان دغدغه مردم، یارانه‌هاست و این‌جور مسائل برای شما مهم است وبرای مردم مهم نیست. مردم ما مردمی خوب و متدین هستند و اگر قرار بود آن‌ها را وارداین فضاهای سنگین سیاسی كنیم كه نهم دی پارسال اتفاق نمی‌افتاد. مشكل مردم ما این‌هانیست بلكه مشكل مردم جو تهمت‌زنی و دروغگویی است و شما باید با این‌ها مبارزه كنیدولی از بین این همه موضوع گشته‌اید و این مساله را انتخاب كرده‌اید؟
 
یك نفر با تیپ حزب‌الهی نمی‌تواند در شركت‌ها وسازمان‌های خصوصی كار پیدا كند
در ادامه، یكی دیگر از حاضران از بقایی سوال كردكه از نظر میزان فامیل‌گرایی در دولت، چه نمره‌ای به آن می‌دهید؟ و وی در پاسخاظهار كرد: پدر من ٨۴ ماه سابقه جبهه دارد و پسر ایشان كه برادر من است تا همین چندماه پیش بیكار بود و خودش كار پیدا كرد. تمام كس و كار مسوولان گذشته در سازمانمیراث فرهنگی هستند ولی پسر آقای مشایی كه لیسانس IT هم دارد تا همین چند وقت پیشبیكار بود تا بالاخره با چند تن از رفقای خود در یك شركت IT مشغول به كار شدند. البته یكی از مشكلات ما این است كه یك نفر با تیپ حزب‌الهی نمی‌تواند در شركت‌ها وسازمان‌های خصوصی كار پیدا كند.
یكی از حاضران خطاب به بقایی اظهار كرد كه قراربود در مورد فامیل‌بازی در دولت صحبت كنید، نه درباره‌ خودتان، كه بقایی گفت: منبرای پاسخ به این سوال از خودم می‌گویم؛ چرا كه من هم عضو همین دولت هستم و مشتنمونه خروار است.
 
سیاست ما جذب توریست ‌مذهبی است
رییس سازمان میراث فرهنگی همچنین در مورد سیاست های سازمان خود گفت " ما دو سیاست را در سازمان دنبال می‌كنیم؛ اول سیاست جذب توریسم‌مذهبی است كهبرای این منظور مقدمات ورود این‌ها به كشور را فراهم كرده‌ایم و آ‌ژانس‌های داخلیرا نیز برای این كار تشویق می‌كنیم. سیاست دوم توریسم‌درمانی است كه به آن توریسمسلامت نیز می‌گویند."
 
وی ادعا كرد: صنعت توریسم در دنیا زمین خورده استو رشد آن در كشورهای دیگر منفی است ولی در ایران از سال ٨۴ به این طرف هر سال ٢۵درصد رشد داشته‌ایم. از اول امسال تا ماه نهم، میزان توریست وارد شده به ایرانبرابر كل میزان سال قبل بوده است .
 
این ادعا درحالیست که بنا به گزارش انجمن گردشگری ایران، از سهم ٢۵درصدی خاورميانه در توریسم جهان، كمتر از يك درصد آن به ايران تعلق دارد و با وجود آنكه ايران، جزو ده كشور برتر جهان از نظر جاذبه‌هاي توريستي به حساب مي‌آيد، در زمينه جذب توريست، رتبه ۱۶۶ جهان را به خود اختصاص داده است.
 
مشكل این‌جاست كه كسی نمی‌آید آن‌ها را از ما تحویل بگیرد
رییس سازمان میراث فرهنگی در پایان، بدون اشاره به عدم امکانات رفاهی و بهداشتی و جذب توریست، ادعا کرد "تاكنون هزار نقطه را در راه‌های مختلف كشور شناسایی كرده‌ایم كه سرویس بهداشتی ونمازخانه در آنها بسازیم و البته مغازه‌ای هم در كنار آنها احداث شود تا هركس درآن‌جا مشغول می‌شود خرج خود را در بیاورد. تاكنون ٣٠٠ مورد را ساخته‌ایم و آمادهتحویل است ولی مشكل این‌جاست كه كسی نمی‌آید آن‌ها را از ما تحویل بگیرد.
 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.