خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

این مطلب رو چند وقت پیش دیده بودم گفتم بذارم شماهم ببینید. آیا احمدی نژاد نسبتی با شیطان پرستان دارد ؟ – عکس


يهود داراي دو رسته عمده  صهيون و کاباليست ميباشد . آغازگر و پايه‌گذار پديده‌ي کابالا را بايد “اسحاق کور” دانست که در قرن سيزدهم ميلادي در بندر ناربون (Narbonne) در جنوب فرانسه مي‌زيست. او برخي از نظرات عرفاني را بيان مي‌داشت. مفهوم “عين صوف” ساخته‌ي اوست. اين مفهوم را که به معناي “لايتناهي” است، اسحاق به معني خداوند به کار برد. اين مطابق همان “معمار بزرگ کائنات” است که امروزه توسط فراماسونري به جاي مفهوم خداوند به کار مي‌رود.


از آنجا که مکتب کابالا پيوند عميقي با سحر و جادو دارد، کاباليست ها از طريق اشاعه ي ساحري، سعي در جذب افراد به فرقه ي خود مي کنند.

کابالا يا قبالا يا همان تصوف يهودي آئيني است که به نوع خاصي از رياضت هاي شيطاني يهوديت دلالت دارد .
برابر نظريات کارشناسان ملل و نحل اين فرقه تحت تاثير عرفان و تصوف اسلامي در اثر هم نشيني مسلمانان آندلس با برخي از يهوديان تشکيل شده است .
کابالا بخش رمز آلود و بسيار سري دين يهودي طي 500 سال اخير محسوب شده و عمده تحولات جهان توسط کاباليست ها دنبال مي شود .

فرقه اي از کاباليستها که به صورت سري در ايران داراي قدرت و نفوذ فراوان زير زميني است آنوسيان نام دارند.

حال جالب اینجاست که جناب احمدی نژاد بارها و بارها نشانه ها و علایم این فرقه را به بهانه های مختلف از خود به نمایش گذاشته است
نماد هاي شيطان پرستي فرقه کابالا از جمله (نماد عقرب .. نماد شيطان) که احمدي نژاد به صورت خود اگاه و نا خودآگاه به بهانه هاي مختلف نشان داده است :
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.