خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

حصر خانگی ولیعهد بحرین، به علت انتقاد از سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان


چکیده :نیروهای امنیتی بحرین که زیر نظر نخست وزیر این کشور فعالیت می کنند، شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین را در حصر خانگی قرار داده اند. این شاهزاده که تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه های آمریکایی گذرانده و مدافع دمکراسی به شمار می رود، در چند روز گذشته به شدت از کشتار معترضان انتقاد کرده است....

در پی افزایش اختلافات بین خانواده حاکم در بحرین و علنی شدن آن، نخست وزیر این کشور دستور داد ولیعهد بحرین را به علت انتقاد از رفتار دولت با معترضان، در حصر خانگی قرار دهند.
به گزارش شیعه آنلاین، نیروهای امنیتی بحرین که زیر نظر خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر این کشور فعالیت می کنند، شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین را در حصر خانگی قرار داده اند.
شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه که تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه های آمریکایی گذرانده و مدافع دمکراسی به شمار می رود، در چند روز گذشته و در واکنش به کشتار معترضان، انتقادات شدیداللحنی را متوجه مقامات ارشد کشورش به ویژه شاهزاده خلیفة بن سلمان آل خلیفه کرده و همین امر موجب شده که شکاف عمیقی میان شاهزادگان و مقامات ارشد بحرینی به وجود آید.
در پی افزایش این اختلافات، نخست وزیر بحرین با هدف پایان دادن به این اختلافات به نیروهای امنیتی زیر نظر خود دستور داد تا شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه را در حصر خانگی قرار دهند.
علاوه بر شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، دیگر شاهزادگان جوان خاندان آل خلیفه که اکثرشان در کشورهای غربی تحصیل کرده اند، نیز مخالفت خود با کشتار قیام کنندگان را اعلام کرده اند؛ زیرا سرنوشت چنین کاری را سقوط رژیم آل خلیفه می دانند. اما شاهزادگان قدیمی این خاندان مانند خلیفه بن سلمان آل خلیفه که حدود ۴۰ سال است پست نخست وزیر بحرین را در دست دارد، تنها پایان دادن به اعتراضات را سرکوب معترضان از طریق کشتار بی رحمانه آنان می دانند.
کلمه

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.