خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

از کرامات شیخ ما این است.....

از کرامات شیخ ما این است که انگلیس جزیره کوچکی در غرب آفریقاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

بابا دیگه؟؟؟


0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.