خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۰, جمعه

آزادی انسانی فرای محدوده های جفرافیایی است

جرس: همزمان با موج سرکوب جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، جمعی از فعالان سابق دانشجویی، با انتشار بیانیه ای از برگزاری تحصنی در حمایت از جنبش سبز در ژنو خبر داده اند. این تجمع که قرار است از روز شنبه 21 اسفند تا دو شنبه 22 اسفند به طول انجامد با انگیزه اعتراض به "موارد متعدد" نقض حقوق بشر شهروندان توسط جمهوری اسلامی سازمان دهی شده است.


فعالان دانشجویی سابق در آغاز این بیانیه با توصیف "احترام به حقوق بشر" و "تضمین آزادی های انسانی" به عنوان مسائل "جهان شمولی" که جغرافیا  و مرزهای عقیده را در می نورد، به سه دهه زیر پا گذاشته شدن آزادی های "اجتماعی و سیاسی" توسط حاکمان در ایران اشاره می کنند. آن ها به طور خاص با "کودتا" خواندن انتخابات 22 خرداد 1388، از سرکوب سیستماتیک  اعتراض شهروندانی سخن به میان می آوردند که تنها خواستار احترام به آرا و دیدگاهشان بودند.

در همین حال، فعالان سابق دانشجویی در بیانیه خود به بازداشت "غیرقانونی" رهبران سیاسی جنبش سبز و همسران آن ها اشاره کرده اند و طرح  "ادعاهای مضحک" توسط مقامات جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داده اند: "نهادهای نظامی و امنیتی در حالی به بازداشت غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اقدام کرده اند که با طرح ادعاهای مضحک در مجامع داخلی و بین المللی از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود که  ناقض اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جاری کشور می باشد، طفره میروند."


سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر، در این باره می گوید: «ماموران امنیتی تنها ساعاتی پس از پایان یافتن اعتراضات گسترده مخالفان در روز 25 بهمن، به منازل میرحسین موسوی و مهدی کروبی رفتند و با قطع تمام ارتباطات آنان با دنیای خارج اقدام به حصر رهبران جنبش سبز و همسران آن ها کردند و بعد از آن هم اخبار نگران کننده ای از حبس آن ها منتشر شده است. نهادهای نظامی در روز 25 بهمن دست کم دو تن از معترضان، که هر دو دانشجو بودند، را در خیابان های تهران کشتند. در حال حاضر تعداد زیادی از افراد به خاطر اعتراض مسالمت آمیز در زندان ها به سر می برند که بیش از 80 نفر این صدها زندانی سیاسی را دانشجویان تشکیل می دهند. خانم بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی که علیرغم احکام سنگین قبلی تهدید به صدور احکام جدید شده اند. آقای ضیا نبوی که به زندان کارون اهواز تبعید شده، هم اکنون ناپدید شده است و آقای مجید دری هم در شرایط سخت تبعید، در زندان بهبهان نگهداری می شود.»


از همین رو فعالان دانشجویی خارج از کشور با انتشار فراخوانی خواستار آن شده اند تا در نخستین روز هفته آتی، معترضان در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو گرد هم آیند تا اعتراض خود نسبت به کشتار مردم بیگناه و دانشجویان آزادیخواه، بازداشت گسترده، شکنجه و صدور احکام سنگین حبس برای دانشجویان و همراهان جنبش سبز و بازداشت غیرقانونی رهبران آن  اعلام کنند.

این تحصن که با تلاش امضاکنندگان فراخوان تدارک دیده شده است یکی از دهها اقدام ایرانیان خارج از کشور است که در یکسال و نیم اخیر در همراهی و همبستگی با ایرانیان داخل کشور صورت می گیرد.


علی هنری  از امضا کنندگان این فراخوان در این باره می گوید: «مشارکت در جنبش اعتراضی یک سال و نیم اخیر یک پیکار هم ارز و همسنگ جمع گسترده ای از ایرانیان است. تفاوت نمی کند این مشارکت کنندگان در کجای کره خاکی هستند و چه عقاید و باوری دارند، سبز بودن نه حوزه جغرافیایی تعیین می کند و نه حوزه عقیدتی». او بر این اساس تدارک این تحصن را با همه دشواری های آن، سهمی از مشارکت این مجموعه فعالان خارج از کشور در جنبش سبز و در راستای اهداف آن که رفع هرگونه نابرابری در حقوق شهروندی و فراهم شدن امکان مشارکت سیاسی همه ایرانیان با دیدگاه های متفاوت می داند.

این بیانیه تصریح می کند که همزمان با برگزاری تحصن در کشور سوییس، گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، ارائه خواهد شد.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.