خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۸, شنبه

تا کی؟؟؟

تا کی به خودمون امید بیخودی بدیم؟؟؟؟ اگه قرار نیست کاری کنیم مجبور نیستیم هزینه هاش رو پرداخت کنیم؟ تا کی میخوایم حرف بزنیم و کشته بدیم؟؟؟
این همه کشته چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا اینا نباید پیش خانوادشون باشن و درد بیشترش هم اینجاس که خانوداه هاشون با تاسف میگن به خاطره هیچ مردن بچه هامون 
آره به خاطر هــــــــــیــــــــــــچ

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.