خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

آیت الله صانعی: بنیان ظلم و ستم ویران می شود


 آیت الله صانعی با محکوم کردن جنایات بحرین اظهار می دارد: حکومت بحرین، لیبی و سایر حکومت های خودکامه باید بدانند که شاید بتوانند مدت زمانی اعتراضات ملت های دربند خود را خاموش کنند ولی دیری نخواهد گذشت که خون های به ناحق ریخته و صداهای در گلو خفه شده موجب جریانی خواهد شد که بنیان ظلم و ستم را ویران خواهد ساخت.


جرس:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرجع ؛ در بیانیه ای که در رابطه با مسایل بحرین از سوی آیت الله صانعی منتشر شده، آمده است: ظلم و ستمی که امروزه بر مردم بحرين روا شده، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. سرکوب و حمله به کسانی که برای اصلاح و حاکميت بر سرنوشتشان جز تجمع و اعتراض مسالمت آميز، ابزار ديگری ندارند، پايمال نمودن حقوق اوليه انسانی و شهروندی است.

متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:

باسمه تعالی
«فَتِلْکَ بُیُوتُهُمْ خَاوِیَةً بِمَا ظَلَمُوا»


ستم کاران، ظالمين و خودکامگان از نظر منطق قرآن و وحی آسمانی محکوم به زوال بوده و هستند و از نظر عقلی و اسلامی ظلم به انسان ها و تضييع حقوق آنها با هر مذهب، مرام و عقيده ای که باشد گناه و ذنب لايغفر است و سنت تخلف ناپذير الهی بر پايين کشيده شدن ظالمان از تخت قدرت و ذلّت آنها می باشد.
ظلم و ستمی که امروزه بر مردم بحرين روا شده، دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. سرکوب و حمله به کسانی که برای اصلاح و حاکميت بر سرنوشتشان جز تجمع و اعتراض مسالمت آميز، ابزار ديگری ندارند، پايمال نمودن حقوق اوليه انسانی و شهروندی است.
حکومت بحرين، ليبی و ساير حکومت های خودکامه بايد بدانند که شايد بتوانند مدت زمانی اعتراضات ملت های دربند خود را خاموش کنند ولی ديری نخواهد گذشت که خون های به ناحق ريخته و صداهای در گلو خفه شده موجب جريانی خواهد شد که بنيان ظلم و ستم را ويران خواهد ساخت.
مردم بحرين و بالخصوص شيعيان اين کشور بايد توجه داشته باشند که تفرقه و ايجاد اختلاف فرقه ای و جنگ ميان شيعه و سنی به ابزار حکومت برای تثبيت جايگاه خود تبديل گشته است، لذا وحدت ميان معترضين فارغ از قوميت و مذهب و براساس اهداف مشترک انسانی بايد مدنظر قرار گيرد.
در پايان از خداوند حکيم و توانا دستيابی تمام ملت ها و مردم شريف بحرين به حقوق اساسی خود را خواستارم.
یوسف صانعی- 13ربیع الثانی1432
27/12/1389
 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.