خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

خوب آقای خودشیفته سال رو سال جهاد اقتصادی نامید

خوب دیگه امسال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرد دیگه ملت غیور آماده باشید که دیگه میخوان اقتصاد رو بیشتر از اینی که هست شخم بزنن. خدا صبرمون بده!!!

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.