خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

افشای تطمیع و تهدید خانواده صانع ژاله توسط بسیج


جرس: بعد از پیشنهاد مبلغی رشوه، و عدم پذیرش پدر شهید صانع ژاله، مسئولین بسیج پدر  شهید را تهدید و از سرنوشت مشابه برادر بزرگ‌تر صانع ژاله با آن مرحوم ابراز نگرانی کردند
بنا به گزارش منابع خبری، بعد از دروغ پراکنی پیرامون نحوه شهادت و هویت صانع ژاله، دانشجوی حامی جنبش سبز در تظاهرات ۲۵ بهمن ٨٩ و مصادره جنازه آن مرحوم، چندی بعد دو تن از مسئولین بسیج غرب کشور، مبلغ ۷۵ میلیون پول نقد برای پدر شهید صانع ژاله می‌برند، که این پدر از قبول آن خودداری می‌کند و پس از رد این رشوه، مسئولین بسیج به تهدید این پدر پرداختند و از سرنوشت مشابه برادر بزرگ‌تر صانع ژاله با آن مرحوم ابراز نگرانی کردند.

تارنمای «میزان خبر»، با انتشار خبر "تطمیع و تهدید خانواده شهید صانع ژاله از سوی دو مسئول بسیج" و "مخالفت پدر این شهید جنبش با پرداخت هرگونه رشوه و حق‌السکوت" نوشته است: پدر شهید ۲۵ بهمن بعد از شهادت پسرش حق السکوت ۷۵ میلیونی بسیج را رد کرده است. گزارشهای رسیده به «میزان خبر» حاکی از آن است که دو تن از مسئولین بسیج غرب کشور، بعد از شهادت صانع ژاله در تظاهرات ۲۵ بهمن، ۷۵ میلیون پول نقد برای پدر شهید صانع ژاله می‌برند، که این پدر از قبول آن خودداری می‌کند.

این اتفاق در زمانی روی داده است که برادر بزرگ‌تر صانع ژاله توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و در زندان به سر می‌برده است.

صانع ژاله دانشجوی تئا‌تر دانشگاه هنر در روز ۲۵ بهمن در تهران به ضرب گلوله مستقیم نیروهای شبه نظامی به شهادت رسید و قانع ژاله پس از ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر بسیجی بودن برادرش در مصاحبه با رسانه‌ها به تکذیب این موضوع پرداخت و به همین علت بازداشت شد.

بنا به این گزارش، پس از رد رشوه ۷۵ میلیون تومانی، مسئولین بسیجی به تهدید این پدر پرداختند و از سرنوشت مشابه برادر بزرگ‌تر با صانع ژاله ابراز نگرانی کردند که در جواب پدر صانع ژاله می‌گوید: یک پسرم در راهی که فکر می‌کرد درست است کشته شد و پسر دیگرم هم کاری را کرده که اعتقاد دارد درست است و هر هزینه‌ای را هم می‌پردازد.

خانواده‌های شهیدان راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از خرداد ۸۸ تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند تا به تکذیب خبر شهادت در تظاهرات بپردازند یا در مصاحبه‌هایی فرزندان و عزیزان خود را از حامیان حکومت جلوه دهند و علیه رهبران جنبش سبز اظهار نظر کنند. در همین راستا سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت بار‌ها به جعل مصاحبه از این خانواده‌ها پرداخته‌اند که با تکذیب ایشان روبرو شده است.
 

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.