خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۴, پنجشنبه

و زمانی که انگلیس کلاه را با منت بر سرمان میگذارد!!!

منشور کوروش بزرگ که چندی پیش به ایران آمده بود و قرار بود که قبل از نوروز به انگلیس بازگردد ولی مقامات انگلیس بر سرما منت گذاشتند و اجازه دادند که به مناسبت نوروز باستانی ایرانیان منشور پادشاه بزرگ ایرانیان در کشور بماند تا بعد از نوروز به آنها پس داده شود تقلبی بود و رسما انگلیس سر تمامی مقامات ما کلاه گذاشت آن هم با منت.حالا فیلم این کلاه بزرگ که تا سر زانوهای ما کشیده شد رو ببینید.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.