خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

و ما دیگر فیلتر نمیشویم

بعد از اقدام حکومتی که از یه وبلاگ میترسید و زد  و همه وبلاگهای بلاگر رو فیلتر کرد کارشون یه جورایی ما رو راحت کرد که دیگه نیازی به ساخت آدرس جدید نداریم و دیگه فیلتر تر از این نمیشیم.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.