خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۲۹, یکشنبه

سال جدید.

به نظر من سال جدید رو بذاریم سال جهاد علیه دیکتاتوری. 
یعنی خودشون رو بر علیه خودشون به کار ببریم.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.