خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

شعار مردم سوریه «نه حزب الله نه ایران» «لا حزب الله لا ایران»

شعار مردم سوریه بر علیه ایران و حزب الله لبنان. مردم سوریه میگویند که نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سرکوب مردمشان نقش دارند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.