خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

وقتی فکر میکنم تا چه حد میترسید از ما!!!

وقتی فکر میکنم تا چه حد میترسید از ما یه جورایی به خودم میبالم ; به خودم میبالم که یه حکومت با این همه دفتر و دستک و و و و این چیزا میترسه از ما!!! این همه نیرو این همه ارتش و بسیج و سپاه 20000000  میلیونی و (لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها هم هستن میدونیم) از یه وبلاگ که نهایت بازدیدش در روز 60 نفر بود میترسه میلرزه به زانو در میاد به آب و آتش میزنه خودشو که اون وبلاگ رو فیلترش کنه به خودم میبالم که یه دیکتاتوری از یه وبلاگ کوچک من میترسه یه حکومت یه حکومته که میگه 22 بهمن 50000000 نفر به حمایتش به خیابون اومدن از یه وبلاگ 60 نفری میترسه. بابا ملت ما ملتی بود که با اعلامیه و چاپ کاغذ و اینا انقلاب کرد پس خودتونو خسته نکنید اگه خواستیم انقلاب کنیم نیازی به اینترنتتون نداریم. میدونید که میتونیم پس الکی خودتونو خسته نکنید.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.